ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 Shenzhen Boyuan Intelligent Electronic Technology Co., Ltd. មានឯកទេសក្នុង R&D និងផលិតឧបករណ៍កែសម្ផស្សកម្រិតមធ្យម និងខ្ពស់ដែលមិនវះកាត់ ហើយមានម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួន "Ketrina" របស់យើង។